Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Prohlídka žadatele o řidičský průkaz350 Kč
Prohlídka řidičů nad 65 let350 Kč
Prohlídka pro držení střelné zbraně350 Kč
Prohlídka pracujících - vstupní, periodická, výstupní350 Kč
Zdravotní průkaz, potvrzení profesních průkazů350 Kč
Oznámení úrazu a pracovního úrazu150 Kč
Vystavení lékařského potvrzení na žádost pacienta100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu250 Kč
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu o umístění v ústavu sociální péče200 Kč
Očkování na žádost pacienta 100 Kč