Očkování proti černému kašli

Od 11.3.2024 je možno objednat kombinovanou vakcínu Adacel Polio (kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně). Očkování není hrazeno ze zdravotního pojištění, cena očkovací látky je 990 Kč (+ 150 Kč výkon očkování). Optimální odstup od předchozího očkování proti tetanu by měl být minimálně 4 roky, limitně 1 rok. 

Aktualizace z 25.3.2024 – Očkovací látky pro dospělé pacienty nejsou k dispozici, nelze je objednat! 

Speciální místnost pro infekční pacienty

Infekční pacienty ošetřujeme v místnosti pro infekční pacienty, do které se vchází z dveří vlevo od hlavního vchodu (bývalý vchod do dětské ambulance). Vždy se telefonicky domluvte na čas ošetření. Do vyšetřovny vstupujte jednotlivě s nasazenou rouškou. V přítomnosti předchozího pacienta prosíme vyčkejte a nevstupujte dovnitř do jeho odchodu. Chráníte i sami sebe.