MUDr. Karel Jirásek – lékař 

2002Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
2005Specializace v oboru interní lékařství I. stupně
2010Specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicína
2016Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství
2016Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urgentní medicína
2016Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru všeobecné praktické lékařství
2016Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

MUDr. Stanislava Bittenglová – lékařka 

1976Promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1984Atestace v oboru interní lékařství I. stupně
1986Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství I. stupně

Marie Pitulová – zdravotní sestra


Ludmila Marková – zdravotní sestra