Diagnostiku a léčbu akutních a chronických onemocnění
Laboratorní diagnostiku hladiny cukru, CRP, INR a stolice na OK v ordinaci
Laboratorní odběry
EKG vyšetření
Měření kotníkových tlaků - Boso ABI 100
Ambulantní 24- hodinové monitorování tlaku krve
Orientační spirometrické vyšetření a vyšetření oxymetrem
Otoskopické vyšetření
Sledování chronicky nemocných pacientů včetně stabilizovaných diabetiků
Předoperační vyšetření
Preventivní prohlídky
Provádění povinných a volitelných očkování (i pro zahraniční cesty)
Posudkovou činnost (prohlídky pracujících, řidičů, držitelů střelných zbraní)
PRO FIRMY poskytujeme pracovně-lékařské služby (závodní péči)

 

NEZAPOMÍNEJTE  

  • si vzít brýle na dálku a sluchadla na prohlídky (preventivní, pracovní, na řidičský průkaz apod.)  
  • se v předstihu objednat na předoperační vyšetření se žádankou na předoperační vyšetření od chirurga příslušného oboru
  • na možnost pojišťovnou hrazeného očkování proti chřipce a proti pneumokokům u pojištěnců nad 65 let věku a v případě chřipky i u dalších rizikových skupin (např. osob trpících závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, u osob umístěných v domovech pro seniory)