Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Prohlídka žadatele o řidičský průkaz300 Kč
Prohlídka řidičů nad 65 let300 Kč
Prohlídka pro držení střelné zbraně400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovní prohlídku250 Kč
Prohlídka pracujících - kategorie I (pro nesmluvní zaměstnavatele)500 Kč
Prohlídka pro vystavení zdravotního průkazu v potravinářství 300 Kč
Prohlídka pro potvrzení profesních průkazů400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu400 Kč
Vystavení lékařského potvrzení na žádost pacienta100 Kč
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu o umístění v ústavu sociální péče250 Kč
Test na okultní krvácení pro pacienty do 50 let bez zdravotní indikace200 Kč
Měření kotníkových tlaků (Boso ABI 100) u vyšetření nehrazených zdravotní pojišťovnou200 Kč
Očkování na žádost pacienta (včetně 30 minutové observace)100 Kč

Platnost od 1.1.2020.