Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Prohlídka žadatele o řidičský průkaz250 Kč
Prohlídka řidičů nad 65 let250 Kč
Prohlídka pro držení střelné zbraně250 Kč
Prohlídka pracujících - vstupní, periodická, výstupní350 Kč
Zdravotní průkaz, potvrzení profesních průkazů350 Kč
Oznámení úrazu a pracovního úrazu150 Kč
Vystavení lékařského potvrzení na žádost pacienta100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovní prohlídku150 Kč
Kopie zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu30 - 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu300 Kč
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu o umístění v ústavu sociální péče200 Kč
Očkování na žádost pacienta 100 Kč
Měření kotníkových tlaků (Boso ABI 100) u vyšetření nehrazených zdravotní pojišťovnou100 Kč

Platnost od 10.1.2019.