Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka se provádí jednou za 2 roky. Vždy se doplňuje anamnéza, kontroluje se očkování, provádí se fyzikální vyšetření včetně měření tlaku krve, pulzu, výšky a hmotnosti a vyšetřuje se moč diagnostickým proužkem. Součástí prohlídky může být EKG či laboratorní náběry, u osob nad 50 let se provádí vyšetření na skryté krvácení ve stolici a u žen nad 45 let doporučujeme pacientkám mamografické vyšetření.

S sebou budete potřebovat: Moč, brýle na dálku a sluchadlo (pokud nosíte)

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidičský průkaz

Řidiči senioři jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku každé dva roky.

Profesionální řidiči a řidiči skupin C,D,E jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let každoročně.

Při prohlídce se doplňuje anamnéza, provádí se fyzikální vyšetření včetně vyšetření zraku, sluchu, barvocitu a vyšetření moči diagnostickým proužkem. Vyšetření se zaměřuje na zjištění onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel podle vyhlášky. Musíte vyplnit a podepsat prohlášení posuzované osoby, že si nejste vědomi onemocnění, které by bylo nebezpečné pro řízení motorových vozidel.

S sebou budete potřebovat: Občanský průkaz, řidičský průkaz, moč, brýle na dálku a sluchadlo (pokud nosíte), finanční obnos dle aktuálního ceníku

Laboratorní odběry

Laboratorní odběry se provádějí v pondělí a středu 7:00 – 8:00. Před odběry se alespoň 2 dny vyvarujte alkoholu, poslední jídlo si dejte v den před odběrem v 18 hodin (lehkou večeři). Po ránu se napijte vody nebo neslazeného čaje. Ráno si vezměte běžné léky kromě léků na cukrovku a inzulinu.

Očkování

Před očkováním byste měli být minimálně 2 týdny naprosto zdrávi – bez teplot, rýmy a kašle. Nejčastějšími komplikacemi po očkování jsou horečka a lokální reakce v místě vpichu. Horečku zmírníte podáním antipyretik (např. Paralenu, Ibalginu) a reakci v místě vpichu přiložením chladivého obkladu. Výjimečně může dojít k bouřlivé alergické reakci, která vyžaduje rychlou lékařskou pomoc. Proto musíte po očkování vyčkat 30 minut v čekárně.