Pracovně lékařské služby

Na základě smluvního vztahu zajišťujeme pro firmy pracovně lékařské služby.

 1. Pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci (vstupní, periodické, výstupní, mimořádné)
 2. Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci včetně školení první pomoci
 3. Pravidelný dohled na pracovišti.

Naši partneři:

 • Agropa s.r.o.
 • Bc. et Bc. Pavel Heřman
 • Ferrum Plzeň s.r.o.
 • Klatovské rybářství a.s.
 • KT Bus s.r.o.
 • Mateřská škola Pačejov p.o.
 • MK Milčice s.r.o.
 • Navija CZ s.r.o.
 • Obchodně výrobní družstvo Slavník
 • Obec Myslív
 • Obec Pačejov
 • Sanitky Herzig s.r.o.
 • Stafis-KT s.r.o.
 • Stanislav Melka
 • TZK Myslív a.s.
 • Základní škola Pačejov p.o.
 • Zdeněk Jíša
 • Zemědělská výroba Strolený s.r.o.